Betreft: Manifest: Referentiekader Energietransitie in Leiden

Een bericht van wijkvereniging Houtkwartier

Beste Medeburger,

Vorige week hebben we vanuit de wijk Houtkwartier het “Manifest Referentiekader Energietransitie Leiden” gepresenteerd. Dat deden we tijdens een webinar op woensdag 12 januari. Dat heeft geleid tot veel positieve reacties. “Wat een prettig overzicht geeft dit, zowel op bestuurlijk als individueel niveau”. Het levert positieve energie.

U kunt het webinar over het manifest terugkijken op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. Klik op de link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ/videos

 Ik heb beloofd om de nodige suggesties en reacties te verwerken in het manifest en om een samenvatting te maken.

Bij dit bericht ontvang je het resultaat daarvan:

 • Manifest Referentiekader Energietransitie Leiden versie 2
  • Dit betreft de 8 thema’s van het manifest met 7 bijlagen
 • Samenvatting Manifest Referentiekader Energietransitie Leiden versie 2
  • Dit betreft uitsluitend de 8 thema’s

Steun het manifest door een bericht te sturen naar het email adres van de wijkvereniging.

Maak je email adres voor ons beschikbaar als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

We zullen het Manifest later deze maand formeel aanbieden aan het College en de gemeenteraad van Leiden.

Het Manifest:  EEN REFERENTIEKADER VOOR DE ENERGIETRANSITIE IN LEIDEN

In dit manifest hebben we acht thema’s geformuleerd die tot duurzame energietransitie leiden:

 1. Besparing van CO2: doelen en monitoring
 2. Een integraal energiesysteem: warmte, koeling, elektriciteit en opslag
 3. De gebruiker aan het roer
 4. Lokale energie, lokaal beheer en waar mogelijk eigendom
 5. Hoogste maatschappelijke waarde als uitgangspunt
 6. Heldere sturing, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 7. Wijkuitvoeringsplan met een stapsgewijze en doelmatige reductie van broeikasgassen
 8. Publieke regie bij de energietransitie

 Daarnaast doen we ook een oproep aan de gemeente om nieuwe spelregels te gebruiken. Aan de landelijk overheid  vragen we ook om nieuwe spelregels en om financiële weeffouten weg te nemen. Voor beide elementen zijn in dit manifest concrete suggesties uitgewerkt, zodat zij deze beweging ook kunnen gaan ondersteunen. In woord en in daad. Maak het veel eenvoudiger en doe recht aan de belangen van alle betrokken partijen.

 Voor vragen, suggesties en reacties:

Stuur een email naar communicatie@houtkwartier.com of neem contact op met Wim Scholten (mobiel 0651 137 163; wim.scholten@xs4all.nl).

 Ook via onze website kan je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de energietransitie

https://houtkwartier.com/energie/energietransitie/

Met vriendelijke groet,

Wim Scholten
voorzitter wijkvereniging Houtkwartier
mob +31 651 137 163