In onze Wijkenvisie is één van de ambities ‘Naar energieneutrale wijken’. Dit betekent dat evenveel (uiteraard groene) energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Dat begint uiteraard met energie besparen: isolatie, de aanschaf van zuinige apparaten en bewust gedrag kunnen vaak ook heel gunstig zijn de portemonnee. Voor elektriciteit zijn zonnepanelen de logische bron, die op steeds meer huizen verschijnen. Bewonersinitiatief coöperatie Zon op Leiden is met de gemeente in overleg om op het dak van brede school De Arcade zonnepanelen te realiseren, en wil ook met de woningcorporaties en andere grote dakeigenaren in gesprek. De wonincorporaties hebben energie-prestatie-afspraken gemaakt, landelijk en met de gemeente, en het is zaak die slim in te vullen.

Voor warmte zijn zonnecollectoren een bron, die bij sommige woningen aanwezig zijn. Roomburg wordt door het stadswarmtenet van warmte (voor verwarmen en warm tapwater) voorzien. Nu wordt die nog opgewekt door aardgas, en het plan is het net aan te sluiten op restwarmte van de Rotterdamse haven, waarbij ook aardwarmte van bijvoorbeeld tuinders ingevoed kan worden. Wellicht is aardwarmte uit eigen bodem een optie; het zit er wel maar de gemeente vond het enige jaren geleden nog te kostbaar. Meerburg werkt nog met aardgas. De gemeente bekijkt wijkgericht welke stappen gezet kunnen worden naar duurzame warmte. Omdat de meeste flats in Meerburg vlak bij de stadswarmteleiding staan, is dat een optie. Daarnaast zijn kleinschaliger warmtepompen ook een optie. Meerburg is volgens de gemeentelijke planning voorlopig niet aan de beurt voor concrete planvorming, maar de wijkverenigingen willen hier al wel verder over nadenken.

Voor vervoer zou energieneutrale wijken betekenen dat alle auto’s elektrisch zijn, iets waar de rijksoverheid de komende decennia ook naar streeft. Hoewel het nog niet zo hard gaat, verschijnen er steeds meer in onze wijken, evenals oplaadpunten. Nu nog individuele initiatieven, maar met een grotere hoeveelheid zonnepanelen kan dit uitgroeien tot een ‘smart grid’: overdag laadt de zon de auto op, ’s avonds gebruik je de auto als batterij voor je huis, én de buren tegen betaling ook. Klinkt toekomstmuziek, maar het gaat inmiddels hard. Zie bijvoorbeeld het volgende filmpje van de landelijke koploper. Waarom zou onze wijk niet snel volgen? Uiteraard is het nog beter voor het milieu als iedereen zoveel mogelijk de auto laat staan en lekker gaat fietsen, wandelen of de (binnenkort ook elektrische) bus neemt.

De wijkverenigingen proberen bovenstaande ontwikkelingen te versnellen, onder meer door bewustwording te creëren met het Vulcanusfestival (zoals tijdens het Wijkenfeest in september 2018), ludieke acties, informatieverstrekking samen met partijen als Energiek Leiden, en in overleg met de instanties.