Onze wijken zijn op veel plaatsen al mooi groen, maar het kan altijd beter. Vanuit de wijkvereniging is input gegeven voor de gemeentelijke bomenkaart: welke bomen zijn absoluut het behouden waard? Ook wordt geijverd voor meer bomen langs de Willem van der Madeweg (ook voor luchtkwaliteit).

In Roomburg hebben sommige huizen al bij de bouw een groen dak gekregen, maar dat kan op veel meer plekken bijdragen aan het beperken van hitteoverlast (isolerende werking), wateroverlast (langer vasthouden van regenwater) en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarom heeft de gemeente er vaak subsidie voor.