De wijkverenigingen ontvingen van de gemeente Leiden onderstaand bericht met het verzoek om dat op de website ver plaatsen. 

In juni heeft de gemeente Leiden ons geïnformeerd over haar ambitie om te werken aan het bijenlandschap in Leiden Oost. Een belangrijk onderdeel van dit project is park Matilo, een groengebied met bijzondere wilde bijen. Afgelopen maanden is het veld in park Matilo anders gemaaid om zo het leefgebied van de bij te versterken. 

Achtergrond: ecologisch maaien

De gemeente Leiden wil het bijenlandschap in Leiden Oost versterken; wilde bijen hebben namelijk kruidenrijk grasland nodig. Daar verzamelen ze voedsel in, maar nestelen ze ook. Om hieraan bij te dragen, stemmen wij het maaien af op de plaatselijke kwaliteit. Bloemrijke bermen maaien we het liefst gefaseerd. Dit betekent dat met iedere maaironde de maaier stukjes grasland ook overslaat. Dit heeft vooral nut wanneer de bijen vliegen: tussen maart en september.

Bermen met veel gras maaien we juist eerder af, zodat bloemen een kans krijgen om te groeien.

 

Madeliefjes in Matilo

In park Matilo maaien we ook zo: we koesteren de bloemen, maar maaien eerder waar grassen overheersen. De wallen en grachten maaien we gefaseerd, zodat er altijd bloemen aanwezig zijn. Ook zijn we gestart het middenveld van Matilo voor bijen te verbeteren. We zetten in op méér bloeiende klavers en madeliefjes, als waardevolle bijenplanten. Door vakken net minder te maaien kunnen deze planten bloeien. In de geest van het park, stellen deze vakken de vroegere barakken van de Romeinen voor.  Had u de contouren al herkend?

 

Matilo wordt zo een plek waar mens en dier samen genieten van de natuur. Mede door de piketpaaltjes leek het er echter op dat deze velden niet betreden mochten worden, maar dit is niet het geval. Deze waren uitsluitend bedoeld voor de maaiers om de contouren te zien. U kunt als bezoeker van het park nog steeds overal voetballen, picknicken of de hond uitlaten zoals u dat gewend was. Het hele park is vrij toegankelijk om te genieten.

 

Hoe meten we het resultaat? Natuuronderzoek in Matilo

Sinds het voorjaar doet bureau EIS – kenniscentrum insecten – onderzoek naar wilde bijen in Matilo. Leuke vondsten zijn onder meer de kleine lookmaskerbij, andoornbij, weidebij en variabele wespbij. Dit onderzoek herhalen we over een aantal jaar. Zo kunnen we volgen of ons maaien heeft geholpen. Daarnaast loopt vanuit het Stadsnatuurmeetnet Leiden een vlinderroute door het park. Daar tellen we sinds 2016 dagvlinders. Niet alleen bijen, ook dagvlinders profiteren van een bloemrijk park. U kunt de resultaten vinden op natuur.leiden.nl.

 

Wanneer loopt de maaiperiode af en evaluatie

Dit jaar zijn we met het project gestart. Het aangepaste beheer voor Matilo en Leiden-Oost wordt dan beoordeeld op de ervaringen in 2021. Ook willen we dit jaar Matilo uitroepen als bijenreservaat. Het middenveld van Matilo werd aanvankelijk voor driekwart gevarieerd (extensief) gemaaid. Naar aanleiding van reacties uit de buurt hebben we hierop enkele aanpassingen gedaan. Het middenveld is nu voor de helft teruggebracht naar het gebruikelijke gladde gazon, zodat meer ruimte ontstaat voor intensieve recreatie. Het is ook belangrijk dat mensen kunnen blijven sporten en picknicken. Komend najaar evalueren we de ervaringen van afgelopen jaar om de toekomstige aanpak te kunnen bepalen. We vernemen dan ook graag uw ervaringen.. Deel deze vooral via het gemeentelijk contactformulier online of via de andere mogelijkheden (https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/).