Enige tijd gelden zijn er onverwacht kleine paaltjes met oranje koppen in het gras van Park Matilo geplaatst. Niemand wist wat de reden daarvan was. De vraag werd bij de gemeente Leiden neergelegd. In eerst instantie wist de gemeente ook geen antwoord, maar inmiddels ie het bekend. De gemeente zal de communicatie over de plaatjes zo spoedig mogelijk oppakken, onder andere met informatiebordjes in het park zelf. Zo wordt voorkomen dat bezoekers onverhoopt struikelen. Het is echter leuk te lezen waar dit voor bedoeld is. 

De gemeente Leiden wil het bijenlandschap in Leiden Oost versterken. In Leiden Oost is veel groen dat bovendien met elkaar verbonden is. Dat is waardevol voor veel dieren, waaronder wilde bijen. Het versterken van het leefgebied van wilde bijen doen we op verschillende manieren.  

Bijenparadijs in Leiden Oost

 De gemeente Leiden wil het bijenlandschap in Leiden Oost versterken. In Leiden Oost is veel groen dat bovendien met elkaar verbonden is. Dat is waardevol voor veel dieren, waaronder wilde bijen. Het versterken van het leefgebied van wilde bijen doen we op verschillende manieren.

 Ecologisch maaien

In Leiden Oost worden, net als op andere plekken in de stad, ruige bermen ecologisch gemaaid. Bermen beheren we zo dat het bloemrijk grasland wordt. Dit zorgt voor een groot voedselaanbod en nestplekjes voor insecten zoals wilde bijen. De gemeente maait op het juiste moment op de juiste plek om de bloemrijke berm te stimuleren. Dat lijkt soms vreemd omdat er al bloemen groeien, maar juist dat zorgt voor meer aanbod in de toekomst.

 

Park Matilo als bijenreservaat

Bijen zijn net als haar bezoekers dol op park Matilo. Er zijn tientallen verschillende soorten wilde bijen te vinden in de walkanten en het gras van het park. Ook erg ongewone bijen zoals de gebandeerde dwergzandbij, doornkaakbij, grashommel of de klaverdikpoot. De gemeente Leiden wil van park Matilo een bijenreservaat maken. Een plek waar mens en dier samen genieten van de natuur. Bezoekers van het park kunnen nog steeds op dezelfde manier voetballen, picknicken of de hond uitlaten zoals nu. Het gazon wordt op een andere manier gemaaid waardoor op sommige plekken het gras hoger en bloemrijker wordt. De plekken waar anders gemaaid wordt zijn de plekken waar waarschijnlijk vroeger de barakken van de Romeinen stonden. De lage houten paaltjes die zijn geplaatst, zijn ter oriëntatie voor de maaier. Zo wordt het park nog bijzonderder voor mens én dier.

 

Zelf insecten helpen

Wilt u in uw omgeving ook de insecten een handje helpen? Neem dan eens een kijkje opwww.gagoed.nl daar staan tips voor het vergroenen van uw tuin of balkon. De gemeente helpt u bijvoorbeeld graag met het aanleggen van een geveltuintje of het adopteren van een boomspiegel.