Nabestaanden café mei 2022

mei 12, 2022

Op zondag 29 mei 2022 is er een bijeenkomst voor mensen die een naaste verloren hebben.

De bijeenkomst zal plaats vinden of op Rhijnhof of bij Monuta, Gitstraat 1 in Leiden, afhankelijk van het aantal mensen dat zich opgeeft.

 

 Gaarne aanmelden via: info@nabestaandencafeleiden.nl 

Voor meer informatie zie:

www.nabestaandencafeleiden.nl