Nabestaanden café augustus 2022

jul 27, 2022

Op zondag 28 augustus 2022 is er een bijeenkomst voor mensen die een naaste verloren hebben.

De bijeenkomst zal plaats vinden bij Monuta, Gitstraat 1 in Leiden.

 

 Gaarne aanmelden via: info@nabestaandencafeleiden.nl 

Voor meer informatie zie:

www.nabestaandencafeleiden.nl