Nabestaanden café

feb 14, 2019

Op 10 maart 2019 vindt er wederom een bijeenkomst van het nabestaandencafé plaats; een themabijeenkomst voor mensen die een naaste verloren zijn.