De stichting Vrienden van het Roomburger-park hebben gevraagd de oproep voor een referendum te steunen. De besturen van de wijkverenigingen ondersteunen de oproep voor een referendum.

De besturen dragen geen verantwoordelijkheid voor onderstaande tekst van de stichting:
Waarschijnlijk heeft u het wel in de pers gevolgd: er is een referendumprocedure gestart over het Roomburgerpark. Buurtbewoners zijn deze referendumprocedure gestart omdat de gemeente tegen de zin van een grote meerderheid van de buurt de aanleg van een extra hockeyveld probeert realiseren.

Hiervoor hebben zij 5.000 steunbetuigingen nodig van kiesgerechtigde inwoners van Leiden. Wilt u medewerking verlenen aan het verzamelen van die 5.000 steunbetuigingen voor een referendum? 

Zie voor meer informatie diverse publicaties op Nextdoor en de sites van de gemeente, het Leids Dagblad,  Roomburgerparkgroen en Roomburgerparkleiden:

roomburgerparkgroen.nl/inrichtingsvoorstel.html
www.roomburgerparkleiden.nl