IJsselkade Proefbuurt

Wij willen onze IJsselkade meer mogelijkheden geven door minder regels. Een bloeiend winkelcentrum is goed voor ondernemers én bewoners: het is een ontmoetingsplek en zorgt voor sociale contacten en levendigheid en veiligheid in de buurt. De gemeente start een proef van twee jaar om ondernemers en bewoners met vernieuwende ideeën voor de IJsselkade en omgeving extra kansen te bieden door regels te versoepelen.

Alle winkeliers zijn hiervoor benaderd en willen hier energie in steken. Marcel van Rossum (linker foto) zit in een pilotgroep samen met het Diamantplein, waar ze ook een dergelijke proef gaan doen.

Tijdens het Wijkenfestival op 22 september is de Proefbuurt officieel van start gegaan. Meer informatie op www.leiden.nl/proefbuurt.