Roomburg

Wijkvereniging Roomburg

De wijk Roomburg is nog jong. Tussen 2003 en 2009 zijn tussen de Bult en Meerburg zo’n 1000 nieuwe woningen gebouwd. Een mix van hoogbouw, eengezinswoningen en een woonwagenlocatie.

Daarnaast is Gemiva / SVG Groep gevestigd in onze wijk, met verschillende woonlocaties aan de Liviuslaan. Er is een brede school, de Arcade, met een basisschool, kinderopvang en sportmogelijkheden. Het gebouw wordt ook gebruikt voor wijkactiviteiten.

De wijkvereniging werkt aan het aantrekkelijker maken en houden van onze wijk en zoekt actief verbinding met de wijkorganisaties in beide wijken. Diverse mensen zetten zich hier vrijwillig voor in, met losse activiteiten of in commissies, zoals die van duurzaamheid en verkeer. We kunnen natuurlijk altijd nog meer enthousiastelingen gebruiken!

Samen met Meerburg maken we de ROMEkrant en organiseren we jaarlijks het wijkenfestival in het archeologisch park Matilo, het park dat beide wijken verbindt. We werken nu aan de uitvoering van de gezamenlijke wijkenvisie om voor jong en oud meer aanbod te creëren in de wijken.

Het bestuur bestaat uit:

Vacature

Voorzitter

Locatie: 

Liesbeth Dijkdrent

Secretaris

Locatie: Senecastraat

Reini Hulsker-Bosma

Penningmeester

Locatie: Julius Caesarlaan

Gijsbert Groenveld

Lid

Locatie: Neptunuskade

Kom jij ons team versterken?

Documenten

Presentatie jaarvergadering 24-4-2018.

Er is geen apart activiteitenplan 2018 gemaakt, want de activiteiten zijn grotendeels vergelijkbaar met eerdere jaren, alsmede ad hoc zaken zoals reactie op gemeentelijk beleid/ontwikkelingen in en om de wijk (zoals besproken op de jaarvergadering).
Presentatie Jaarvergadering april 2018

Financieel overzicht WV Roomburg (versie voorjaar 2018)

De cijfers over 2017 zijn op 8 april 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascontrolecommissie bestaande uit Pim Holtz en Edward Mac Gillavry.
Financieel-overzicht-WV-Roomburg april 2018