De wijkverenigingen van Roomburg en Meerburg hebben voorstanders en de tegenstanders van het herinrichtingsplan van het Roomburgerpark uitgedaagd om hun standpunt te verduidelijken. De tegenstanders zijn verenigd in de Stichting Vrienden van het RoomburgerPark.  Eén van de voorstanders, de hockeyclub Roomburg, verduidelijkt het standpunt van de voorstanders.  
De besturen nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de beide berichten. 

Tegenstanders van het plan:

Stem TEGEN

 • Tegen verlies van openbaar groen
 • Tegen verlies van biodiversiteit
 • Tegen verspilling van gemeentegeld
 • Tegen het doordrukken van plannen zonder draagvlak en zonder aantoonbaar nut
 • Tegen overlast voor de buurt
 • Tegen aantasting van een populaire speeltuin

Tegen verlies van openbaar groen

Door het plan gaat veel openbaar groen verloren. In plaats daarvan komen er midden in het park 6.000 m2 plastic, hekken, lichtmasten en meer geluidsoverlast. Zo wordt de natuurbeleving in het park minder. Mensen wandelen nu eenmaal liever in een park dan langs het hek van een sportveld. Huisarts Jeroen Birnie: “Openbaar groen draagt bij aan de volksgezondheid. Gemeentes moeten van de Gezondheidsraad hun openbaar groen uitbreiden.”

Tegen Verlies van biodiversiteit

Voorwaarde van de raad was dat de biodiversiteit en de klimaatadaptatie aantoonbaar zouden toenemen. In het park gaan duizenden vierkante meters groen verloren, worden 67 volwassen bomen verwijderd en wordt het groen versnipperd. De biologen Helias Udo de Haes , Rinny Kooi en Dick de Vos van de Bomenbond inventariseerden de natuurwaarden van het park en concludeerden dat de biodiversiteit door het plan juist achteruit gaat. Daarnaast zal het tientallen jaren duren, voordat de compensatiemaatregelen effect hebben.

Tegen verspilling van gemeentegeld

De investering voor het inrichtingsvoorstel bedraagt 4,4 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen euro voor het hockeyveld en 3,6 miljoen euro voor compensatiemaatregelen. Hiervoor moeten op de gemeentelijke begroting extra worden bezuinigd. Dit geld kan, zeker in de huidige crisis, beter worden besteed.

Tegen het doordrukken van plannen zonder draagvlak en zonder aantoonbaar nut

In de inspraak is er op geen enkel moment een gelijkwaardig speelveld geweest voor voor- en tegenstanders. Rick van Caubergh nam deel aan de co-creatie in 2020: “Er was binnen het proces geen ruimte voor eigen initiatieven en inbreng van zorgpunten. Opmerkingen over de voorgestelde lichtmasten, hoge hekken, geluidsbelasting, verkeer en parkeren, werden door de projectleiding gebagatelliseerd. We dachten een open proces in te gaan, maar dit werd vanaf het eerste moment ingekaderd.” Er moest koste wat het kost een vierde veld komen.

En dat terwijl een extra veld niet nodig is. In de Leidse regio zijn voldoende hockeyvoorzieningen op een redelijke reisafstand. Martijn Epskamp heeft dit onderzocht: “Het is voor de hockeysport en voor Leidenaren die willen hockeyen, niet nodig een extra hockeyveld aan te leggen. Er zijn in de Leidse regio voldoende hockeyvelden om aan de vraag te voldoen. En die vraag naar hockeyvelden gaat in de toekomst eerder afnemen dan toenemen, omdat landelijk het aantal hockeyers daalt.”

Tegen overlast voor de buurt

De gemeente vergroot de overlast voor de buurt met twee wegafsluitingen op plekken waarlangs dagelijks 2.000 leerlingen worden gebracht en gehaald per fiets en auto. Daarnaast gaat het gebied meer autoverkeer aantrekken door de uitbreiding van de hockeyvelden.

Tegen aantasting van een populaire speeltuin

Voor het extra hockeyveld moet een populaire speeltuin verhuizen. De speeltuinvereniging krijgt hier geen gelijkwaardig alternatief voor terug. 

 

Kijk wat het plan inhoudt op 
www.roomburgerpark.nl 

Stem tegen op 15, 16 en 17 maart!

 

 

Voorstanders van het plan:

 Op een rijtje waarom iedereen voor moet stemmen: iedereenvoor.nl

 • Een Tiny Forest voor iedereen                                       
 • Verbeterde biodiversiteit voor iedereen                   
 • Een veilige speeltuin voor iedereen                             
 • Genoeg sport- en beweegruimte voor iedereen     
 • Een mooi schoolplein voor iedereen                           
 • Goede verkeersveiligheid voor iedereen                   

Op 15, 16 en 17 maart dient het referendum Roomburgerpark. Ben je vóór of tegen de door de bewoners en organisaties in samenwerking met de gemeente Leiden ontwikkelde plannen?

Ben je vóór de mogelijkheid om samen te werken voor de toekomst van het Roomburgerpark? Of behoor je tot de groep die kiest voor behoud en die wil dat alles blijft zoals het is?

Een plan waar heel Leiden welkom is

Wij horen bij de voorstemmers. Wij hebben als hockeyclub Roomburg makkelijk praten. Wij krijgen er een veld bij. Maar 13% van onze jeugdleden komen uit Roomburg/Meerburg, dus ook voor deze wijken voorziet de hockeyclub in een belangrijke behoefte. Hopelijk kan dit in de toekomst zo blijven. Met de komst van 8.500 woningen in Leiden, waarvan een groot deel in de Lammenschans-driehoek, zal er echter een grotere druk op de hockeyclub ontstaan en zullen er helaas anders meer kinderen moeten worden teleurgesteld dan nu al het geval is.

Maar niet alleen de hockeyclub heeft behoefte aan voldoende ruimte om spontaan of georganiseerd te sporten en te bewegen, maar de hele stad! Dat kan met een nieuw multifunctioneel sportveld waar veel sporters gebruik van kunnen maken.

We streven ook naar een balans tussen groen, sport, en ruimte voor sociale contacten en gezelligheid. Juist in coronatijd. Het plan biedt dan ook allerlei activiteiten voor ouderen en een veilige omgeving om te spelen voor kinderen en jongeren. En het clubhuis van Roomburg dat plaats biedt aan bijvoorbeeld een huiswerkcursus of studiebegeleiding. Iedereen is welkom, al was het maar voor een drankje en wie weet ook nog voor een gezonde hap.

Niet voor niets dat in vooruitgang ook vóór zit

 Op 15, 16 en 17 maart heb je de gelegenheid te laten horen waar je bij hoort. Bij voor, vooruit, voorspoed en vooruitgang of bij tegen, tegenwerking, tegenstand en tegenwind? We zetten nog even de belangrijkste punten op een rij:

Vóóruit punt 1:

Het bestaande kunstgrasveldje met het grasveld eromheen verdwijnt en er worden bomen gekapt of verplaatst, maar er komen meer bomen, struiken en ander groen voor terug. Er gaat per saldo dus geen groen verloren, de  biodiversiteit neemt juist toe. Zeker met het Tiny Forest.

Vóóruit punt 2:

Er wordt een extra, multifunctioneel veld gerealiseerd, waarop allerlei groepen zoals de hockeyclub maar bijvoorbeeld ook de scholen en vrije gebruikers, kunnen sporten. Spontaan een balletje trappen of een strak gedrilde bootcamp.

Vóóruit punt 3:

De speeltuin wordt verplaatst en opgeknapt. De speeltoestellen worden vernieuwd en bij alles wat er gebeurt staat veiligheid voorop. Het blijft een gezellige ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders.

Vóóruit punt 4:
Bij de Lorentzschool komen een Athletic Skills Model veld voor sport en spel, en een Tiny Forest. Een minibos van ongeveer 200 m² dat met 600 inheemse bomen en struiken voor een enorme biodiversiteit zorgt. De betrokkenheid van kinderen en van de buurt is een must.

Vóóruit punt 5:

De verkeerscirculatie in het gebied wordt verbeterd en veiliger gemaakt, o.a. door een fietsroute langs de school. Fietsen en auto’s worden hierdoor gescheiden. Een stukje van de Van Vollenhovenkade wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En de Lorentzschool krijgt eindelijk een (groen) schoolplein en de zekerheid dat er geen appartementen gebouwd worden.

Kijk wat het plan inhoudt op www.roomburgerparkleiden.nl.

 iedereenvoor.nl. Stem vóór op 15, 16 en 17 maart!