Sportvelden Roomburg

De tennisvereniging en de hockeyvereniging knappen uit hun jasje en willen graag uitbreiden.

Schets van de sportvelden

Overzicht van de diverse hockeyvelden.

Beleidsnotitie van de Hockey-club

Beschrijving van de ontwikkelingen rondom Hockey-club Roomburg:  Ontwikkeling-Hockey