Snelheid en lawaai Willem vd Madeweg

Al geruime tijd zijn er vanuit de wijk klachten over te hoge snelheden op de Willem vd Madeweg en over te veel lawaai dat door het verkeer veroorzaakt wordt. Op aandringen vanuit de wijk zijn er in juni/juli 2018 uitgebreide snelheidsmetingen gedaan. De resultaten van de metingen zijn op 6 november 2018 besproken met medewerkers vanuit diverse verkeerafdelingen en de wijkregisseurs. Het was een goed gesprek waarin de gemeente erkende dat er inderdaad te hard wordt gereden op de vd Madeweg. Slechts 85% van de voertuigen zich aan houdt aan de maximum snelheid (en 15% dus niet). Dit is een norm waar op zo’n moment naar gekeken wordt. Deze V85 norm ligt daar waar de vd Madeweg overgaat van 2 rijstroken in 1 richting naar 1 rijstrook met 65 km/u zo’n 30% hoger dan de officiĆ«le maximum snelheid van 50 die daar geldt. De V95 norm die door sommige gemeenten wordt gehanteerd ligt rond de 70 km/u. Op de kruising zelf geldt dat op de linkerbaan rechtdoor, op de vd Madeweg, de 70 kilometer per uur met enige regelmaat wordt overschreden, met name overdag. Overdag is er zoveel verkeer dat het licht voor rechtdoor op de vd Madeweg vaak langere tijd op groen staat, en juist dan wordt er dus vaak te hard gereden. Er staat wel tegenover dat er, gelukkig, opvallend weinig door rood wordt gereden, namelijk 0,2%. Dat betekent dat van iedere 1000 auto’s, motoren of vrachtwagens die de kruising passeren, er 2 door rood rijden. Landelijk en ook op andere kruisingen in Leiden ligt dit (veel) hoger.

Vanuit verkeerstechnische invalshoek, en ook vanuit veiligheid, is er weinig dat de gemeente kan doen om te proberen de snelheden omlaag te krijgen: de breedte van de weg, de strepen op de weg, de lengte van de dubbele rijbanen en de tijd dat de lichten groen zijn voor rechtdoor voldoen allemaal aan de regels die daarvoor zijn opgesteld. De middenbermen voorzien van beplanting, waardoor het smaller lijkt en de snelheid omlaag zou moeten gaan, is ook niet haalbaar in verband met slechter zicht op de kruising en de onmogelijkheid om goed onderhoud te doen aan het groen. Ook is er nauwelijks ruimte voor struiken of bomen.

De gemeente kan niet zelf besluiten om er flitspalen te plaatsen. Daar gaat de landelijke overheid over, om precies te zijn is dat het Openbaar Ministerie. En hoewel er veel te hard wordt gereden, zo erkent ook de gemeente, is de kruising niet dusdanig onveilig dat er zoveel ongelukken gebeuren dat dat volgens de OM normen aanleiding is om er flitspalen te plaatsen. Landelijk beleid is helaas zo dat er eerst (ernstige) ongelukken moeten gebeuren voordat er structureel ingegrepen mag worden. Wel heeft de gemeente er bij de politie op aangedrongen dat er met enige regelmaat snelheidscontroles gehouden worden, hetgeen inmiddels ook al tenminste 1 keer is gedaan.

In een goed gesprek op 6 november hebben we toch nog een aantal zaken kunnen afspreken:

  1. De verkeerslichten op de kruising staan, als er geen verkeer is, allemaal op rood. En als je dan met normale snelheid aan komt rijden op de vd Madeweg krijg je op tijd groen zodat je nauwelijks af hoeft te remmen. Er zal door de gemeente bekeken worden of het haalbaar is om verkeer dat met te grote snelheid komt aanrijden hiervoor af te straffen door dit verkeer langer te laten wachten op groen. In principe gaat dit een half jaar getest worden, waarbij het belangrijk is dat er dan niet vaker door rood gereden gaat worden want juist daardoor zou de kruising weer onveiliger worden.
  2. De dubbele rijbaan rechtdoor is na de kruising in de richting van de Hoge Rijndijk langer dan deze zou hoeven te zijn. Er gaat bekeken worden of de lengte optisch ingekort kan worden door er een zogenaamd verdrijvingsvlak op te schilderen (witte strepen). Als de lengte omlaag gaat zou ook de snelheid op linkerbaan omlaag moeten gaan.
  3. Vanuit de wijk gaan we in overleg met de omgevingsdienst West Holland om vanuit de invalshoek “te veel lawaai” te kijken of er maatregelen te nemen zijn die het lawaai omlaag kunnen brengen, en dan bij voorkeur op een dusdanige manier dat ook de snelheid omlaag gaat en daarmee de veiligheid op de kruising wordt verhoogd.