Steunpunt Stemmenhoren Leiden e.o.

jul 23, 2019

Stemmen horen

Minstens 4% van de wereldbevolking hoort regelmatig stemmen. Leven met het horen van stemmen is niet altijd gemakkelijk. Om mensen die stemmen horen en hun naasten en hulpverleners te ondersteunen organiseert het Steunpunt verschillende activiteiten:

·        Infotheek

·        Open spreekuur

·        Gesprek op afspraak

·        Stemmengroepen-lotgenotengroepen

·        Workshops en informatiebijeenkomsten

·        Cursus ‘omgaan met stemmen horen’

 Ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact

Het Steunpunt werkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen zijn getraind volgens de werkwijze ‘Anders omgaan met stemmen’.

 Leiden één van de weinige steunpunten in heel Nederland

In Den Haag en Nijmegen zijn al een aantal jaar succesvol Steunpunten voor Stemmenhoorders. Vanaf nu kunnen ook mensen uit Leiden en omstreken voor steun en advies terecht bij een Steunpunt Stemmenhoren in de Leidse regio.

 Feestelijke opening

De feestelijke opening omvat een interessant programma  rond het thema stemmen horen.

·        Toneelvoorstelling ‘Ik hoor wat jij niet hoort’ van Theaterwerkplaats Smit door ervaringsdeskundigen met muzikale begeleiding van 1xDaags. Gevolgd door een interactief gedeelte.

·        Interactieve lezing door ervaringsdeskundige Robin Timmers van het steunpunt Stemmen Horen Nijmegen. Auteur en ontwikkelaar van de methodiek ‘Anders omgaan met stemmen’.

·        Officiële opening door Marius Romme jarenlang hoogleraar sociale psychiatrie en psychiater en Sandra Escher journaliste en psychiater , experts op het gebied van stemmen horen.  Zij hebben in Nederland en ook internationaal aan de basis gestaan van vele onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van stemmen horen. Momenteel zijn zij actief voor de Stichting Leven met stemmen.

·        Informatiemarkt.

 Voor een uitgebreid programma zie de bijgevoegde aankondiging. Tevens bijgesloten een flyer over het Steunpunt Stemmen Horen.

 

Bezoekadres: Huis van de Buurt Matilo

Zaanstraat 126 Leiden

zelfregiecentrumleiden@gmail.com

www.zelfregiecentrumleiden.nl

Je vindt ons ook op Facebook: @Zelfregie centrum Leiden