Voedselbos Hof van Matilo

feb 18, 2022

Pluk de dag, plant de toekomst!

 

Het Biologische voedselbos met naam Hof van Matilo moet een plek worden waar vrienden en buurtgenoten elkaar ontmoeten, onder de schaduw van de oude fruitbomen. Een voedselbos is een goede en leuke manier om samen met voeding en natuur bezig te zijn. De productie van voedsel is steeds verder van de consument af komen te staan, dit is een kans om weer met de handen in de aarde te ervaren waar het eten op je bord vandaan komt. Dit draagt bij aan een gezonder eetpatroon. De opbrengsten komen direct ten goede aan vrijwilligers en de buurt.

Het  Hof van Matilo  wordt  door de mensen uit de buurt  opgezet en onderhouden en zo nodig wordt de hulp ingeschakeld van tuinlieden met een beperking, via Gemiva-SVG. Daarnaast zal Hof van Matilo een educatieve rol vervullen door bijvoorbeeld schoolklassen uit te nodigen voor een excursie en kinderen uit te nodigen als Junior boswachter mee te helpen met de aanplant van nieuwe bomen en struiken.

 

Op donderdag 24 februari 2022 vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19,45 uur) zullen de initiatiefnemers van het Hof van Matilo verdere uitleg geven, ideeën uitwisselen, antwoord geven op vragen en reageren op kanttekeningen en bezwaren tegen dit plan.

 

Plaats:   Buurthuis Matilo
               Zaanstraat 126
               Leiden