Energie

In onze Wijkenvisie is één van de ambities ‘Naar energieneutrale wijken’. Dit betekent dat evenveel (uiteraard groene) energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Dat begint uiteraard met energie besparen: isolatie, de aanschaf van zuinige apparaten en bewust...

Afval

Najaar 2017 heeft de wijkvereniging Roomburg gereageerd op de voorgenomen wijziging van het gemeentelijk afvalbeleid. Na een peiling onder bewoners hebben we aangegeven dat het idee om alle grondgebonden woningen een papier-kliko te geven, ongewenst is omdat de...

Geluid

Geluidsoverlast treedt vooral op door de A4 en de Willem van der Madeweg/Hoge Rijndijk. Zie dossier Verkeer. Geluidsoverlast vindt ook plaats door hangjeugd en evenementen in park Matilo. Zie dossier Park Matilo. Vanwege mogelijke geluidsoverlast is afgezien van extra...