Artikel over De Bult in het Leids Dagblad 29 januari 2021

Bult Stand van zaken december 2020

Bij de bouw van de wijk Roomburg is onrust geweest over de mogelijke risico’s van bodemverontreiniging door de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats De Bult.Sinds 2002 wordt de verontreiniging van de voormalige stortplaats door een grondwateronttrekking beheerst,...
Artikel over De Bult in het Leids Dagblad 29 januari 2021

Bult Inleiding

In voormalige vuilstort De Bult wordt sinds 2003 als beheersmaatregel water weggepompt, om te zorgen dat eventuele verontreiniging niet in de omgeving terecht komt. Uit metingen blijkt dit water echter vrijwel niet verontreinigd. Ook uit de monitoring van de omgeving...